KVH – Konstrukcijsko puno drvo

kvh-drvo-00MK Gorički isključivo gradi samo sa KVH –konstrukcijskim punim drvetom, jer samo takvo drvo jamči stabilnost, čvrstoću i trajnost vašeg objekta.
Sa razvojem i raspoloživošću konstrukcijskog punog drveta nastala su brojna područja uporabe. Sa konstrukcijskim punim drvetom dobije se građevni materijal sa čvrsto definiranim i postojanim prednostima.

kvh-drvo-01-Tehnički osušen na max. vlažnost drveta od 15 % (+/- 3 % HF), čime se posebno pospješuje kemijska zaštita drveta. Kroz garantiranu nisku vlažnost drveta osigurava se njegova stabilnost masom, formom i dimenzijom.

kvh-drvo-02Zubčasti spoj (DIN 68140, ONORM EN 385) daje mogućnost proizvodnje drveta u gotovo svakoj dužini i da pojedinačni dijelovi budu čvrsto međusobno povezani.
Vanjska površina je sa svih strana oblanjana i porubljena.

Kontinuirana unutarnja i vanjska kontrola preko MPA sveučilišta u Stuttgartu i šumarskog instituta Austrije, iz Beča garantiraju visok, postojan standard kvalitete.