Naša ponuda

pon_glTvrtka MK Gorički posjeduje višegodišnjem iskustvu u skeletnoj gradnji.
Zahvaljujući korištenju lamiliranog drveta kao osnovnog materijala te konstantnom usavršavanju tehnologije gradnje skeletnih kuća, danas vam MK Gorički mogu ponuditi gradnju po najvišim Europskim standardima.

Tvrtka MK Gorički d.o.o. na hrvatskom tržištu nudi:

•    Skeletne-montažne kuće,
•    vikend kuće,
•    poslovne  objekte
•    objekte različitih namjena.
U našoj ponudi nemamo tipske kuće, jer svaku kuću ili objekt radimo prema individualnom pristupu tj. maksimalno ih prilagođavamo željama naših investitora.

Naše su glavne prednosti:

•        dugogodišnje iskustvo
•        znanje i iskustvo dokazani na brojnim projektima
•        stručan tim
•        korištenje najkvalitetnijih materijala koji se mogu naći na tržištu EU
•        korištenje najmodernije tehnologije u samoj gradnji
•        nacrti u cijeni izvedbe projekta
•        sva dokumentacija u cijeni izvedbe projekta
•        transport u cijeni
•        maksimalno prilagođavanje projekta željama investitora
•        radovi se izvode skeletnom gradnjom  na samom  gradilištu pa su i spojevi zidova puno kvalitetniji i čvršći
•        nema skrivenih troškova-dogovorena cijena je konačna i samo plaćanje se vrši prema fazama same gradnje..imate potpunu kontrolu nad gradnjom i svojim financijama

(to znači da se ne plaća unaprijed cijeli objekat kao što je primjer kod mnogih drugih proizvođaća )
•        30 godina jamstva na konstrukciju
•        ostala jamstva prema izjavama proizvođača (Tondach crijep 33 god…)
•        savjetovanja  i  velika  fleksibilnost
•        unaprijed dogovorena dinamika gradnje se poštuje maksimalno
•        kod dogovora prije gradnje  i kod same gradnje na gradilištu imate na raspolaganju iste osobe  s kojim pratite tijek gradnje i svaki se vaš mogući prigovor ili želja trenutno se ispravi u korist investitora

Zahvaljujući izuzetno čvrstoj skeletnoj konstrukciji te ugradnji visokokvalitetnih termo-izolacijskih materijala garantira vam se značajna ušteda energije a samim time i vašeg novca. Prema ispitivanjima kod takvih niskoenergetskih gradnji vašu kuću od cca 100m2 moguće je grijati sa 200 eura godišnje.